top of page

 SYMBOLENES SPRÅK
Lær deg symbolenes språk, Urspråket som går igjen i hele vår eksistens. 

 

De Kosmiske symbolene

er  kanalisert av

Kåre Holmen
over mange år av hans liv.
De er basert på trekanter, sirkler, hjerter og regn-buens farger. Symbolene har en spesiell åndelig kraft til mennesker og de virker forskjellig. Hvert menneske reagerer også ulikt på symbolene, fordi det ikke er noen mennesker som er
helt like.

 

Trekantene og sirklene betyr mye mer for oss

enn de fleste tror. men

det er viktig å velge de riktige symbolene som gir mest positiv energi for den enkelte.. Vi reagerer også ulikt på farger. Og de fargene vi liker best er de
som virker mest positivt
på oss. For da har de en helbredende kraft.

Det finnes ikke maken til

disse symboler noen

steder i verden som jeg kjenner til.

I tillegg til å lære oss symbolspråket må vi også
lære oss å høre på vår
indre stemme.

Symbolene Kåre tegner
«ser» han eller man kan

si han får en åndelig
veiledning og beskjed om hvordan  tegnes.  

UNDER HIMMELEN

Tro ikke at
jeg kommer fra små forhold!
Himmelen sto alltid
åpen over meg.

Jeg levde mine år
med Syvstjernen som nabo
og vinden som omgangsvenn.
Jeg kjenner de lave maurstiene
mellom brukne strå på jorda,
men også lengselens
kongevei av lys der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet.

Jeg er et menneske.
Jeg har erkjent storheten
i det å være så uendelig liten.

- Hans Børli - (1918-1989)

SYMBOLENE
Healingsymbolene og smykkene er laget etter Hellig Geometri,
det urgamle energispråk
og linjer for lykke,
harmoni og helse. 


Sjekk symbolene ut med
dine sanser,
og føl hvilken av
de du tiltrekkes av.


 

Velkommen til SYVSTJERNEN sin hjemmeside!

Symbolene står for
Kjærlighet, Helbredelse,
 Helhet og Fred

 

Symbolene er alle blitt til utfra

HELLIGE GEOMETRI

Symbolene er åndelige og alle

 basert på kjærlighet. 

Ved aktivtå forstå og å bruke

symboler kan du skape deg en bedre hverdag,
oppnå energi-heving, bli mer bevisst,
 få ro og
helbredelse
for de livs utfordringer du måtte hat.

Klikk bilde for pris og informasjon!
bottom of page